Εκλογικές Διαδικασίες

Με την επιστολή μας αυτή σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω, τα οποία διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της Ένωσης :

α) Παρακαλούμε τα απερχόμενα Δ.Σ. των Συλλόγων να προγραμματίσουν έγκαιρα τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων Δ.Σ το αργότερο μέχρι της 31/10/2008.

β) Μετά την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. των Συλλόγων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα της Ένωσης κο Ρηγόπουλο Βλάσση προκειμένου να παραδώσετε τα σχετικά έγγραφα της εκλογικής διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια ως Ένωση να προβούμε με τα νέα μέλη που θα προκύψουν σε εκλογές.

γ) Καλούμε τα μέλη μας σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο (Κυκλάδων 7) την Κυριακή 2/11/2008 και ώρα 18:00.

 

Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Καρδαμάκης, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Βλάσης Ρηγόπουλος

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6932 233164 – 210 9953829

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή συμπλήρωση των εντύπων που σας στάλθηκαν μαζί με αυτή την επιστολή, παρακαλώ διαβάστε παρακάτω.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Μετά από αίτημα μελών μας για την σωστή συμπλήρωση των εντύπων σας ενημερώνουμε ότι :

1. Το πρώτο έντυπο που θα χρειαστεί η εφορευτική επιτροπή είναι το έντυπο “Ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων γονέων”. Σε αυτό γράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα που ψηφίζει, ο αριθμός των παιδιών που εκπροσωπεί στο σχολείο, την/τις τάξεις στην/στις οποίες φοιτούν και στο τέλος υπογράφουν.

Το εν λόγω έντυπο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας πρέπει να συμπληρωθεί από τον Διευθυντή του σχολείου με μια παράγραφο του τύπου : “Βεβαιούται ότι κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις ……….(ημερομηνία) Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ………….. (το σχολείο) Αργυρουπολης ψηφίσαν το 1/3 των Γονέων από τους εγγεγραμμένους σύμφωνα με την Δ4/662 απόφαση του ΥΠΕΠΘ.”Ακολουθεί η υπογραφή του Διευθυντή και η σφραγίδα του σχολείου. Αντίγραφο αυτού θα πρέπει να προσκομιστεί και στην Ένωση.

 

2. Το τρίφυλλο έντυπο που έχει τίτλο “Πρακτικό ψηφοφορίας” πρέπει να συμπληρωθεί από την εφορευτική επιτροπή. Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας συμπληρώνει στην πρώτη σελίδα την ημερομηνία των εκλογών και τον αριθμό των ψηφισάντων, τους πόσους μαθητές εκπροσωπούν και το σύνολο των έγκυρων και άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων.

Στην δεύτερη σελίδα συμπληρώνει τους ψήφους που πήραν οι υποψήφιοι σε κάθε θέση.

Στην τρίτη σελίδα κατατάσσουν τους εκλεγμένους σύμφωνα με τους ψήφους σε τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, και στο τέλος της σελίδας υπογράφουν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και μπαίνει η σφραγίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα α) στον Δήμο Αργυρούπολης, Β)στην Διεύθυνση του σχολείου και γ) στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων.

3. Το τρίτο έντυπο που έχει σαν θέμα “Αρχαιρεσίες Συλλόγου Γονέων ……....(γράφουμε το σχολείο) Αργυρούπολης” το συμπληρώνει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του νέου Δ.Σ. που θα δημιουργηθεί μετά την πρώτη συνέλευση των νεοεκλεγέντων.Και αυτό το έγγραφο πρέπει να παραδοθεί α) στον Δήμο Αργυρούπολης, Β)στην Διεύθυνση του σχολείου και γ) στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς και ότι ψηφίζουν μια φορά ανεξάρτητα τον αριθμό των παιδιών που έχουν στο σχολείο.

Τα άτομα που είναι στην εφορευτική επιτροπή ΔΕΝ μπορούν να είναι και υποψήφιοι για κάποια άλλη θέση.

Τον προηγούμενο χρόνο σας έχει δοθεί σε φωτοτυπία οι κανόνες που διέπουν την εκλογική διαδικασία. Σαφέστατα την έχετε και στο καταστατικό σας. Αν παρόλα αυτά έχετε δυσκολία μπορείτε πάλι να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr και πηγαίνετε Το εκπαιδευτικό συστημα, μετά Σύλλογοι Γονέων και μετά στην υποσελίδα Σύλλογος Γονέων, Διαδικασία ψηφοφορίας.

Παραθέτουμε απόσπασμα σε περίπτωση μη εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών

 

Κατά την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας.

Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.

Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, το Δ.Σ. θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά ο σύλλογος δεν συμμετέχει στη Σχολική Επιτροπή και στο Σχολικό Συμβούλιο, ούτε εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων.

Τέλος όσο αναφορά την Ένωση σας υπενθυμίζουμε ότι εκλέγεται ένα αντιπρόσωπο ανά 30 μαθητές.