ΔΗΜΟΤΙΚΑ

 
1ο Δημοτικό Αργυρούπολης
2ο Δημοτικό Αργυρούπολης
3ο Δημοτικό Αργυρούπολης
4ο Δημοτικό Αργυρούπολης
5ο Δημοτικό Αργυρούπολης
6ο Δημοτικό Αργυρούπολης
7ο Δημοτικό Αργυρούπολης
8ο Δημοτικό Αργυρούπολης
11ο Δημοτικό Αργυρούπολης
1o Δημοτικό Ελληνικού
2ο Δημοτικό Ελληνικού
3ο Δημοτικό Ελληνικού
4ο Δημοτικό Ελληνικού
 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 
1ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
1ο Γυμνάσιο Ελληνικού
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού

ΛΥΚΕΙΑ

 
1ο Λύκειο Αργυρούπολης
2ο Λύκειο Αργυρούπολης
3ο Λύκειο Αργυρούπολης
4ο Λύκειο Αργυρούπολης
1ο Λύκειο Ελληνικού
1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης
1ο ΕΠΑΛ Ελληνικού