Γραμματεία
Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων

Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 7, Ελληνικό, 16777, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας

E-mail: info@ega.gr
Τηλέφωνο: 2109628872
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: https://www.ega.gr​
  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕΛΟΥΣ